Poděkování

02.09.2014 17:34

Touto cestou děkujeme Všem, kteří od počátku zahájení sbírky přispěli svým darem na léčbu našeho syna Davida.

 

Na účet bylo zasláno celkem                                                                370.694,- Kč

 

-z účtu bylo oproti dokladům vyplaceno                                             277.421,- Kč   

zahrnut 4x doplatek za reh. pobyt, aminokys. léčba, biofeedback

-od nadací jsme získali na reh. pobyty v Klimkovicích celkem                  150.000,- Kč 

-od soukromého dárce bylo uhrazeno vertikalizační lehátko ve výši           50.000,- Kč   

Z vlastních prostředků

-jsme zakoupili v 08/2014 motomed za cenu                                         50.000,- Kč

-dále jsme částečně hradili 5 týdenní pobyt v Ostravské nemocnici           40.700,- Kč

v období 01-02/2013 - hyperbarická komora

-od 08/2012-01/2014 jsme hradili soukr. rehabilitaci a akupunkturu cca      15.000,- Kč                                             

 

 

V listopadu 2013 se v Třebíči konala charitativní výstava enkaustických obrázků pod vedením Nadace Modrý hroch.Část výtěžku ve výši 50.000,- Kč byla věnována Davidovi na další rehabilitařní pobyt, na který nastupujeme v říjnu 2014.

Po absolvování čtyř rehabilitačních pobytů, kde jsme se naučili cviky na posílení svalstva celého těla a tzv. neuromobilizace, masáž obličeje, seznámili jsme se s ergoterapií-procvičování horních končetin, metodami na prohlubování smyslových vjemů, jsme začli v letošním roce intenzivně denně pracovat a zúročovat získané znalosti.

Od ledna jsme zahájili další terapii-biofeedback(metoda zpětné vazby), která rovněž není hrazena zdr. pojišťovnou. Při kontrolním EEG se potvrdilo zvýšení aktivity obou hemisfér a také zcela ustaly epileptické záchvaty. I nadále v ní pokračujeme.

Pro další fyzický i duševní rozvoj je nezbytné nejen opakování rehabilitačních pobytů ale i každodenní provádění podpůrných terapií.V letošním roce vyjde čtyřtýdenní pobyt v Klimkovicích na cca 100.000,- Kč. Náklady spojené s léčbou tak vysoce převyšují naše finanční možnosti.

 

Prosíme Vás touto cestou o finanční pomoc, která našemu synovi Davidovi pomůže k dalšímu posunu na jeho cestě za uzdravením.

 

Děkuje rodina, přátelé, kamarádi, Třebíč, září 2014

 

—————

Zpět