Klimkovice 11/2013

12.11.2013 00:33

Jelikož uběhl další měsíc domácího léčení, vypravil se David už napočtvrté do Klimkovic. Tentokrát měla být do terapie zařazena i logopedie, na kterou jsme všichni netrpělivě čekali. Vstupní vyšetření prokázalo, že je David schopen číst a na základě přečteného textu následně analyzovat vztahy mezi jednotlivými jevy.

Klimtherapy samotná probíhá obvyklým způsobem a samozřejmě i zde jsme zaznamenali obrovské pokroky. Pravidelná jízda na motomedu (speciálně upravený rotoped) je pro Davida už spíše zábavou a ve vzpřímeném sedu nabývá stále větší jistoty. David je ale neustále konfrontován hrozbou epileptických záchvatů a únavou.

V následujících čtrnácti dnech, které do konce pobytu zbývají, navštíví David ordinaci logopeda znovu. Věřme, že i zde se přece jen úspěch dostaví a Davidovi se v tomto téměř předvánočním čase podaří vyslovit první slova "nového života".

—————

Zpět